INTERSKI OPENING CEREMONY 17 MARCH 2019

интерски конгрес

17-22 Март 2019

Пампорово, България

Програма
НЕДЕЛЯ 17.03.2019
ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ 8.00 - 9.00
ЗАПОЗНАВАНЕ С ДЕМО СКЛОНА 9.00 - 10.30
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СКИ ЗОНАТА 9.00 - 12.00
ОТКРИВАНЕ НА XXI ИНТЕРСКИ КОНГРЕС 13.30 - 15.00
ОСНОВНА ЛЕКЦИЯ С ПЛЕНАРНА ДИСКУСИЯ 17.00 - 19.00
ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ 21.00 - 22.00
ПОНЕДЕЛНИК 18.03.2019
ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ 8.00 - 9.00
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ 9.00 - 10.30
УЪРКШОП I 10.30 - 12.00
УЪРКШОП II 13.30 - 15.00
ИНТЕРСКИ СКИ УЧИЛИЩЕ 13.30 - 15.30
ЛЕКЦИИ 16.00 - 17.30
ОБЩО СЪБРАНИЕ IVSS 16.00 - 17.30
ВЕЧЕРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ПИСТА 20.00 - 21.15
ВТОРНИК 19.03.2019
ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ 8.00 - 9.00
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ 9.00 - 10.30
УЪРКШОП I 10.30 - 12.00
УЪРКШОП II 13.30 - 15.00
ИНТЕРСКИ СКИ-УЧИЛИЩЕ 13.30 - 15.30
ЛЕКЦИИ 16.00 - 17.30
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОМАКИНСТВО НА ИНТЕРСКИ КОНГРЕС 2023 18.00 - 18.45
ОБЩО СЪБРАНИЕ IVSI 16.00 - 17.30
СРЯДА 20.03.2019
ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ 8.00 - 9.00
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ 9.00 - 10.30
УЪРКШОП I 10.30 - 12.00
УЪРКШОП II 13.30 - 15.00
ИНТЕРСКИ СКИ-УЧИЛИЩЕ 13.30 - 15.30
ЛЕКЦИИ 16.00 - 17.30
ОБЩО СЪБРАНИЕ ISIA 18.00 - 18.45
ВЕЧЕРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ПИСТА 20.00 - 21.00
ЧЕТВЪРТЪК 21.03.2019
ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ 8.00 - 9.00
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ 9.00 - 10.30
УЪРКШОП I 10.30 - 12.00
УЪРКШОП II 13.30 - 15.00
ИНТЕРСКИ СКИ-УЧИЛИЩЕ 13.30 - 15.30
ЛЕКЦИИ 16.00 - 17.30
GENERAL ASSEMBLY INTERSKI INTERNATIONAL 17.30 - 19.00
ПЕТЪК 22.03.2019
ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ 8.00 - 9.00
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ 9.00 - 10.30
УЪРКШОП I 10.30 - 12.00
УЪРКШОП II 13.30 - 15.00
ИНТЕРСКИ СКИ-УЧИЛИЩЕ 13.30 - 15.30
ЛЕКЦИИ 16.00 - 17.30
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ 19.30 - 22.00